Ако Вие сте външно лице за Евофарма и искате да съобщите за неетични практики

 

Ние от Евофарма приемаме сериозно всички забележки относно осъществяването на нашата дейност.

Ако Вие имате такава забележка може да я съобщите на следния е-mail адрес: compliance.helpline@ewopharma.com

Ние незабавно ще направим проучване и ще се свържем обратно с Вас, ако е нужно да получим допълнителна информация.