Световната Здравна Организация поставя алергията на 4-то място сред хроничните заболявания в световен мащаб.

Между 30-40% от европейците са алергични, цифра която се е удвоила през последните 20 години.

Алергията е отговор на анормална реакция на имунната система след контакт с чужди субстанции, наречени алергени.

Алергените, в повечето случаи безвредни за повечето хора, се приемат като опасни от чувствителните хора и провокират алергична реакция.

Десенсибилизацията (алергенна имунотерапия) е единственото лечение, което лекува причината за болестта. 

Десенсибилизацията позволява да се получи значимо и продължително намаляване на алергичните реакции по отношение на изявата на симптомите от носа, очите и бронхите.

Десенсибилизацията може да бъде провеждана по два начина на приложение – инжекционен път (субкутанно, подкожно) на въвеждане на алергена и сублингвално приложение (под езика) на разтвор или таблетки.

  • Субкутанното приложение се извършва в лекарски кабинет
  • Сублингвално приложение – състои се във всекидневно поставяне на капки/ таблетки от алергенни екстракти под езика. Лечението се провежда вкъщи, според предписанията на алерголога.
Logo-ORALAIR_products
Oralair® 100 IR & 300 IR сублингвални таблетки
Противоалергични продукти

Таблетки за приложение под езика, съдържащи комбинация от алергенни екстракти от тревните полени: Ежова главица (Dactylis glomerata L.), обикновена миризливка (Anthoxanthum odoratum L.), пасищен (английски) райграс (Lolium perenne L.), гладкостеблена ливадна метлица (Poa pratensis L.) и тимотейка (Phleum pratense L.)

Stallergenes-A-037-derniere-version-3T
Staloral®
Противоалергични продукти

Алергенни екстракти за приложение под езика

Alustar_opakovka
Alustal®
Противоалергични продукти

Алергенни екстракти за подкожно приложение.

euroflex
Ewofex® 120 и 180 mg филмирани таблетки
Противоалергични продукти

Ewofex® съдържа активната съставка fexofenadine hydrochloride, която се използва за облекчение на симптомите, свързани със сезонния алергичен ринит и хронична идиопатична уртикария.