Парентерално лечение с желязо

Терапията на железния дефицит включва лечение на основната причина за загуба на желязо и възстановяване на нормалните концентрации на хемоглобина и железните депа. Често оралният прием на желязо е предпочитан, но съществуват клинични ситуации, в които парентералният път излиза на преден план, а именно:  

  • Непоносимост или незадоволителен отговор от лечението с оралните железни препарати;
  • Липса на ефект от пероралната терапия с желязо;
  • Слаба резорбция на оралното желязо, напр. поради стомашно-чревно заболяване или операция;
  • Пациенти, при които хроничната загуба на желязо е по-висока от скоростта на замяна чрез перорално приложение на желязо.
  • Пациенти, при които е необходимо бързо доставяне на желязо за запълване на железните депа, напр. след оперативни интервенции, след раждане и др.
  • Функционален или абсолютен недостиг на желязо във връзка с еритропоетинова терапия.
 

Интравенозна терапия - желязна инфузия

Въвеждането на рекомбинантния човешки еритропоетин (R-HuEPO) в лечението на хроничното бъбречно заболяване не само промени лечението на анемията, но и подчерта нуждата от парентерално добавяне на желязо.  Комбинираната железна и еритропоетинова терапията вече се прилага и при нови показания, напр.  при преливане на кръв при тежки клинични случаи, в гастроентерологията  и съпътстваща анемия при онкологични заболявания.

При много от тези пациенти абсорбцията на желязо през стомашно-чревния тракт не е достатъчна и следователно парентералното приложение на желязо трябва да бъде предпочитано.

Корекцията на железния дефицит при интравенозната инфузия става само с еднократно приложение, което е удобно и ефективно както за пациентите, така и за лекарите. Освен това, общата дозова инфузия отговаря на клиничните изисквания за индивидуална и фармако-икономически съобразена терапия на желязодефицитната анемия.

monofer photo
MonoFer® 100 mg/ml инжекционен/инфузионен разтвор
Антианемични продукти и Paratol

МоноФер e показан за лечение на железен дефицит при следните състояния:

  • Когато пероралните железни препарати са неефективни или не могат да бъдат използвани.
  • Когато има клинична необходимост да се достави бързо желязо.
cosmofer photo
CosmoFer® 50 mg/ml инжекционен/инфузионен разтвор
Антианемични продукти и Paratol

КосмоФер е показан за лечение на железен дефицит при следните показания:

  • Доказана непоносимост към перорални железни препарати или доказана липса на ефект от перорална терапия с желязо;
  • Когато има клинична необходимост да се достави бързо желязо за железните депа.
paratol
Paratol® 5 mg/ml разтвор за инжекции
Антианемични продукти и Paratol

Паратол (Парикалцитол) е показан за профилактика и лечение на вторичен хиперпаратиреоидизъм при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, които са на хемодиализа.