Имунната система се състои от поредица тясно свързани във функционално отношение компоненти – жлези, органи и произвежданите от тях клетки и белтъци.

Тяхното хармонично и балансирано взаимодействие спомага за разпознаването и неутрализирането на всички чужди за организма вещества (антигени), които могат да представляват заплаха за организма.

В повечето случаи организма е изложен на въздействието на различни външни фактори, които водят до отслабване на имунната реакция.

Това са токсините от околната среда, нерационалното хранене, липсата на физическа активност и сън, стрес и др.

Имуномодулацията е процес на регулация и промяна на имунната ни система чрез усилване или отслабване на имунния отговор.

Имуномодулаторите са лечебни средства, които използвани в терапевтични дози възстановяват функциите на имунната система и осигуряват ефективна имунна защита.

 
ISO-tabl-pack
Isoprinosine® таблетки
Противовирусни имуномодулиращи средства

Isoprinosine® се използва за лечение на някои вирусни инфекции и за засилване на естествения имунитет на организма и имунния му отговор към вирусни инфекции.