Множествената склероза е заболяване, което засяга централната нервна система (ЦНС) в множество зони и води до увреждане на нервната тъкан в засегнатите места. ЦНС влкючва главния и гръбначния мозък. Главният мозък контролира различни функции, между които движението и мисловния процес.

Какво се "обърква" при множествената склероза? Главният мозък осъществява своята функция като изпраща и приема електрични импулси по нервите. Как този процес се обърква, може да се обясни лесно ако нервите се оприличат на електрически кабели. Подобно на кабелите, нервите са покрити от вещество, наречено миелин. Именно по него става пренасянето на електричните импулси. При Множествената склероза точно този миелин се уврежда. Това води до нарушено преминаване на импулсите по засегнатия нерв.

Кой се разболява от Множествена склероза? Всеки може да се разболее от Множествена склероза, но:

Среща се по-често при млади хора – между 20 и 40 годишна възраст. Може да се развие и при деца и възрастни над 50 години.

  • Среща се два до три пъти по-често при жени;
  • По често се разболяват хора живеещи в райони отдалечени от екватора;
  • Проучванията показват, че има генетични фактори, които благоприятстват развитието на МС, но това не значи, че заболяването има наследствен характер.
avonex_opakovka
Avonex® 30 микрограма прах и разтворител за инжекционен разтвор
Множествена склероза

AVONEX е показан за лечението на:

  • пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза (МС). При клинични проучвания това се характеризира с две или повече остри екзацербации (пристъпи) през предходните три години без данни за непрекъсната прогресия между пристъпите; AVONEX забавя прогресията на инвалидизацията и намалява честотата на пристъпите.
  • пациенти, които са претърпели единичен демиелинизиращ пристъп с активен възпалителен процес, ако той е достатъчно тежък, за да наложи лечение с интравенозни кортикостероиди, ако са изключени алтернативните диагнози и ако за тях е определено, че има висок риск да развият клинично проявена МС.
tecfidera_opakovki
Tecfidera® 120 mg и 240 mg стомашно-устойчиви твърди капсули
Множествена склероза

Tecfidera е показан за лечение на възрастни пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза.

tysabri_ox
Tysabri® 300 mg концентрат за инфузионен разтвор
Множествена склероза

TYSABRI е показан като самостоятелно, модифициращо болестта лечение при възрастни с високоактивна пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза, при следните групи пациенти:

  • Пациенти с висока активност на болестта, въпреки проведен пълен и подходящ курс на лечението с най-малко една болест-модифицираща терапия (БМТ) (за изключения и информация относно периодите на очистване вж. точки 4.4 и 5.1).

или

  • Пациенти с бързо прогресираща тежка пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза, дефинирана като 2 или повече инвалидизиращи пристъпа за една година и наличие на 1 или повече мозъчни гадолиний-фиксиращи лезии на ЯМР, или значително увеличение на T2 лезиите, в сравнение с последния, наскоро направен ЯМР.
fampyra_red_box
Fampyra® 10 mg таблетки с удължено освобождаване
Множествена склероза

Fampyra е показан за подобряване на ходенето при възрастни пациенти с множествена склероза с двигателни увреждания (EDSS 4-7).