Световъртежът е илюзия за движение и се появява при заболявания и увреждания на вътрешното ухо, вестибуларните ядра и вестибуларните пътища, както и при състояния, характерни за други органи и системи, но с проектиране на проблемите върху централната нервна система (главния мозък).

Може да се каже, че световъртежът е един от най-честите проблеми, заради които хората търсят помощ от лекарите. Понякога световъртежът се съпътства и от други оплаквания като гадене, повръщане, сърцебиене, изпотяване, наречени вегетативни признаци, дължащи се именно на дразненето на ЦНС. Появява се, както по време на движение, така и по време на покой. За правилното „отчитане”на позицията на тялото в пространството са отговорни няколко системи:

  • вестибуларната (вътрешното ухо, вестибуларните ядра и  вестибуларните пътища);
  • проприорецептивната (рецептори в мускули, сухожилия, костно-ставен апарат);
  • окуломоторната - образите създадени и обработвани от очите и мозъка.

Когато някоя от системите подаде грешна информация, се получава конфликт между тях и мозъка реагира с появата на световъртеж. По своя произход световъртежът се дели на вестибуларен и невестибуларен, когато причините са извън вестибуларния анализатор.

Невестибуларните причини най-често са състояния, заболявания или травми на други органи и системи, които водят до поява на световъртеж-  анемия, сърдечно - съдови заболявания, очни заболявания и др.

Вестибуларните са тези причини, ангажиращи вестибуларния анализатор и делящи се на периферен, централен и комбиниран тип.

Симптомите на световъртежа са:

  • Чувство на „потъване”- подобно на усещането че сме на кораб , който се носи нагоре надолу по вълните, като силата на движението е различна, както и неговата амплитуда.
  • Чувство на „залитане”- подобно на усещане за нестабилност, с промяна на посоката на движение, когато болния търси „нещо” наоколо, служещо му за трайна и стабилна опора. Залитането може да е предимно наляво, предимно надясно или без определена посока.
  • Чувство на „пропадане”- подобно на усещане за падане в дълбочина -  яма, дупка, асансьор,
  • Чувство на „замайване” -  подобно на усещане за леко опиянение, без употребата  на какъвто и да било алкохол.
  • Чувство на „несигурност” – подобно на усещане за несигурно движение на тялото, сякаш краката не вървят натам, накъдето искаме и се подгъват повече, отколкото трябва.

Световъртежът може да има различни характеристики, изяви, продължителност, вегетативи прояви, но общото за всеки тип е намалената или липсваща работоспособност, нарушена концентрация и отрицателна емоционална нагласа на страдащия човек. Затова е важна навременната и точна диагноза и подходящото лечение. Най-добре е да не оставяте световъртежа да си „тръгне сам”, защото не знаете кога, как и защо ще го направи. Консултирайте се с личния ви лекар и ако той прецени, потърсете помощта на лекар специалист - УНГ, невролог, ото-невролог.

Съвременните методи за диагностика (краниокорпография, ЕЕГ,  КАТ, видеонистагмография, ЯМР и др.) и съответните специалисти, поставят точната диагноза в много повече случаи, така че лечението е с много висока ефективност.

arlovert
Arlevert® 20 mg/40 mg таблетки
Световъртеж

Всяка таблетка Arlevert® съдържа 20 mg цинаризин (cinnarizine) и 40 mg дименхидринат (dimenhydrinate).

Tерапевтични показания

Лечение на симптоми на световъртеж от различен произход.

vertisan
Vertisan® 8 mg и 16 mg таблетки
Световъртеж

Всяка таблетка съдържа 8 mg бетахистинов дихидрохлорид (betahistine dihydrochloride).

Терапевтични показания

Бетахистин е показан за лечение на синдрома на Мениер, симптомите на който може да включват световъртеж (често свързан с гадене и/или повръщане), тинитус и загуба на слуха.