Ракът на гърдата представлява злокачествен тумор, произхождащ от клетките на самата гърда.

За разлика от нормалните клетки туморните клетки се делят и растат неконтролируемо. Те се разпространяват първоначално в млечните каналчета и жлезната тъкан, но след време навлизат в лимфните и кръвни пътища се разнасят из тялото. Там където се загнезят формират нови туморни образувания наречени мeтастази или разсейки.

Заболяването датира още от дълбока древност и до сега продължава да бъде голям здравен и социален проблем.

Ракът на гърдата е на първо място по честота при жените и заболеваемостта се увеличава с годините. Диагностицирането на болестта в ранните стадии е гаранция за успешно лечение и чувствително намаляване на смъртността. Всяка година, независимо от усъвършенстването на диагностичните методи, въвеждането на скринингови програми и повишаване на здравната култура, около 7-10 % от жените търсят помощ от специалистите, едва когато заболяването е вече в напреднал (метастатичен) стадий. В зависимост от вида на тумора и придружаващите заболявания, около 20% до 50% от жените диагностицирани в ранен стадий на заболяването след време-развиват метастази.

През последните години се повишиха терапевтичните възможности за лечението на жените с метастазирал рак на гърдата и основните цели са удължаване преживяемостта и поддържане на добро качество на живота.

halaven_1_2_ml
Halaven®
Онкологични продукти

Halaven е нов противораков препарат, който съдържа активното вещество ерибулин (структурно опростен аналог на халихондрин B-естествен продукт, изолиран от морската гъба Halichondria okadai), което действа чрез спиране на растежа и разпространението на раковите клетки.