Какво представлява образната диагностика?

Под общото название образна диагностика са обединени различни образни методи за изследване на пациенти с различни заболявания. Най-общо образните методи се разделят на рентгенови, компютърно томграфски (скенер), магнитно резонансни и ултразвукови.

Рентгенови/Компютърно Томографски методи:

Рентгеновите изследвания са един от най-често използваният диагностичен образен метод, като се нарежда на второ място след кръвните лабораторни тестове.

Рентгеновото изследване представлява изобразяване тъкани, органи, кости и кръвоносни съдове, чрез излагането им на йонизираща радиация, която се записва върху фотографски филм или друг вид рецептор, отчитащ намаляването на преминалата през тялото на пациента радиация. Абсорбцията на рентгеновите лъчи зависи от плътността на тъканите, през които преминава. Високо плътностите тъкани, като костната имат по висока абсорбция, поради което на снимките изглежда по-бяла от меките тъкани, където абсорбцията на рентгеновите лъчи е значително по-малка, поради което те изглеждат по-тъмни.

Разликата между различните тъкани и органи може да бъде по-добре визуализирана, чрез използването на контрастни агенти, съдържащи елементи с висок атомен номер, какъвто е йодът. Контрастните агенти, налични на пазара, увеличават плътността на тъканите или органите, в които те се разпространяват и рутинно се използват в рентгеновите и компютърно томографските изследвания. Контрастните агенти от този вид се използват широко при различни видове изследвания – компютърно томографските (скенер), интервенционални процедури при периферни и коронарни ангиографии, флуроскопии и неврорентгенология. 

iopamiro
Iopamiro®
Образна диагностика

Bracco Imaging S.p.A. имаше огромната привилегия да въведе първия готов за употреба, не-йонен, нискоосмоларен контрастен агент в света, Iopamiro® (Iopmidol), през 1981г.

iomeron
Iomeron®
Образна диагностика

Iomeron® (Iomeprol) принадлежи към най-новата генерация контрастни агенти на фирмата Bracco.

Неговия уникален и новаторски профил включва най-високата концентрация на не-йонен агент, одобрявана някога в световен мащаб, а именно 400 mg I/ml.

sanovo-vue
SonoVue®
Образна диагностика

Фирма Bracco Imaging S.p.A. въведе на българския пазар изцяло нов и революционен ултразвуков контрастен агент наречен SonoVue®.

Bracco_EmpowerMR_image-injecteur
Empower MR
Образна диагностика

Empower MR е интегрирана система за инжектиране на контрастен агент проектирана да посрещне нуждите на днешната напреднала магнитно резонансна технология.

cta_machine
Empower CTA+
Образна диагностика

Система за инжектиране на контраст Empower CTA+ инкорпорира дигитална тъчскрийн технология, за да повиши и улесни контрола на ползвателя над системата, както и да подобри ежедневната ефективност в отделението по компютърна томография.