Световната Здравна Организация поставя алергията на 4-то място сред хроничните заболявания в световен мащаб.

Между 30-40% от европейците са алергични, цифра която се е удвоила през последните 20 години.

Алергията е отговор на анормална реакция на имунната система след контакт с чужди субстанции, наречени алергени.

Алергените, в повечето случаи безвредни за повечето хора, се приемат като опасни от чувствителните хора и провокират алергична реакция.

Десенсибилизацията (алергенна имунотерапия) е единственото лечение, което лекува причината за болестта. 

Десенсибилизацията позволява да се получи значимо и продължително намаляване на алергичните реакции по отношение на изявата на симптомите от носа, очите и бронхите.

Десенсибилизацията може да бъде провеждана по два начина на приложение – инжекционен път (субкутанно, подкожно) на въвеждане на алергена и сублингвално приложение (под езика) на разтвор или таблетки.

  • Субкутанното приложение се извършва в лекарски кабинет
  • Сублингвално приложение – състои се във всекидневно поставяне на капки/ таблетки от алергенни екстракти под езика. Лечението се провежда вкъщи, според предписанията на алерголога.
Ewofex® 120 и 180 mg филмирани таблетки
euroflex

Fexofenadine hydrochloride

Ewofex® съдържа активната съставка fexofenadine hydrochloride, която се използва за облекчение на симптомите, свързани със сезонния алергичен ринит и хронична идиопатична уртикария.

Дозировка и начин на приложение

Възрастни и деца над 12-годишна възраст

Препоръчваната доза  фексофенадин хидрохлорид за възрастни и деца над 12-годишна възраст е 120 mg или 180 mg веднъж дневно преди ядене.

Таблетката трябва да бъде погълната с достатъчно количество вода.

Деца под 12-годишна възраст

Ефективността и безопасността на фексофенадин хидрохлорид не е проучвана при деца под 12-годишна възраст.

Специални рискови групи

Проучванията при специални рискови групи (пациенти в напреднала възраст, болни с увредена бъбречна или чернодробна функция) показват, че не се налага корекция на дозата на фексофенадин хидрохлорид при тези пациенти.

За продуктова информация моля посетете уебсайта на Изпълнителната агенция по лекарствата: http://bda.bg/