Ако Вие сте служител на Евофарма и искате да съобщите за неетични практики

 

Можете да задавате въпроси и да съобщавате за предполагаеми етични или правни нарушения използвайки специално създадения за целта е-mail адрес: compliance.helpline@ewopharma.com.

 Вие може също така да докладвате нарушение на едно от следните лица:

  • Местен отговорник по корпоративна етика
  • Ваш пряк мениджър
  • Мениджър за страната
  • Отговорник по корпоративна етика на Евофарма

Независимо от вида на докладваното нарушение Евофарма няма да толерира прояви на враждебност към всеки, който добросъвестно съобщава за предполагаеми нарушения на закони, правила, етични кодекси или политики.

Всяко едно подадено съобщение ще бъде старателно проучено и ще бъде взето адекватно решение.

Ако смятате, че към Вас е проявена враждебност вследствие съобщено нарушение, трябва да уведомите отговорника по корпоративна етика на Ewopharma AG или да докладвате за случая, използвайки създадения за целта е-mail адрес.