Кариери

В Евофарма работят повече от 350 души в 15 страни. Високо образовани, мотивирани и лоялни. Те са най-големият ни актив. Като такива ние сме се посветили на подпомагането им в професионалното развитие и в създаването на стимулираща и мотивираща работна среда. Ценностите на уважение, непредубеденост, прозрачност и предприемачество са част от културата на нашата компания и ние търсим тези качества в потенциалните кандидати. Приличат ли на Вас? Разгледайте свободните ни длъжности и ни изпратете Вашата молба.