Препоръки

33
Сподели

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ПАРТНЬОРСТВО С DR. FALK PHARMA

Успешно работим с Евофарма повече от двадесет години. Това, което първоначално започна с Salofalk® и Ursofalk® в няколко избрани страни, вече се превърна в дългосрочно сътрудничество, в което се доверяваме на Евофарма за всички дейност около регистрацията на широко портфолио от продукти на Dr.Falk Pharma в цяла Източна Европа, маркетинга и продажбите.
Голямата и добре утвърдена мрежа на Евофарма в региона ни даде възможност да разширим обхвата си, като до голяма степен се възползваме от техния опит и познания за тези пазари, които в противен случай биха били трудни за достъп. Работата ни с Евофарма винаги се характеризира с професионализъм и откритост.