Корпоративна отговорност

Евофарма е ангажирана в следването на етичен бизнес с най-високи стандарти на качество и безопасност, в съответствие със законите и регламента на всички държави. Следването и промотирането на етичния бизнес модел на поведение е от изключително значение за нас.
Стремим се да създадем работна среда, която да насърчава и подкрепя иновацията, съответствието, професионализма и най-добрите практики на индустрията, тъй като считаме, че те са крайъгълните камъни на успеха ни. Ние осигуряваме на служителите си непрекъсната квалификация и обучение, снабдявайки ги с инструментите и знанията, от които имат нужда, за да издигнат работата си до възможно най-високите стандарти.
Кодът за бизнес поведение на Евофарма обобщава принципите и правилата, управляващи работата ни и препоръките и допълнителните политики и процедури на компанията, съставляващи част от Етичната ни програма за съответствие. Моля свържете се с нас за повече подробности.

Трансфери на стойност към здравни специалисти и здравни организации 2021 г.

Трансфери на стойност към здравни специалисти и здравни организации 2022 г. 

Трансфери на стойност към здравни специалисти и здравни организации 2023г.