Свържете се с нас

Централа

Ewopharma AG
Vordergasse 43
8200 Schaffhausen
Switzerland

T: +41 52 633 09 99
e-mail: info@remove-this.ewopharma.com

ТП Евофарма

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
София 1618, ул. „Пирински проход“ 24
Телефон: +359 962 12 00
e-mail:info@ewopharma.bg 

ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ 
E-Mail: pharmacovigilance@ewopharma.bg