Общи цели

Това, което желаем да бъдем

Евофарма е иновативен партньор в маркетирането на фармацевтични продукти и лекарства без рецепта в Швейцария, Централна и Източна Европа.

 

„Осигуряваме своя успех като независима, управлявана от собствениците си компания, чрез систематично разширяване на нашия специализиран фармацевтичен и здравен бизнес. Стремим се също да укрепим болничната помощ в интерес на диверсификацията и нарастващата възвращаемост”  

Ален Щауб, Председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор  

 

Какво правим

Нашата най-съвременна стратегия за достъп на пазара и маркетинговите ни способности ни дават възможност за развитие на нови пазари с иновативни, надеждни, висококачествени продукти и терапии.  
 

„В нашата компания колективният дух е жив и всеки от нас влага най-доброто, за да развива и култивира основните си умения”.

 

Какво предлагаме

В допълнение към собствените ни търговски марки ние систематично подобряваме предлагания асортимент от продукти по лекарско предписание, включвайки такива на нашите партньори. Промотираме здравословни продукти за потребителите чрез насочен маркетинг на собствените ни търговски марки и подбрани силни търговски марки на нашите партньори. 

 

„Евофарма е и ще остане силно ангажирана компания за лекарствени продукти по лекарско предписание, която засилва позициите си със стартирането на нови, постигащи пробив в лечението терапии. Развивайки второ бизнес звено за продукти, които не изискват рецепта, ние се възползваме от пазарните възможности и затвърждаваме позициите си.“
 

Това, което е важно за нас

Клиенти и партньори
Надеждността, качеството и подкрепата оформят всеки аспект на нашата компания. Ние сме професионални и компетентни в отношенията си с клиентите и бизнес партньорите.
„Като швейцарска компания, ние отстояваме ценностите си; те ни отличават във всички наши локални филиали – това са стандартите, по които искаме да бъдем оценявани.”
Стремим се да развиваме дългосрочни взаимоотношения с нашите бизнес партньори и клиенти. Духът на партньорство оформя всички аспекти на нашата компания.
“Нашите действия са управлявани от чувство на справедливост, доверие и желание да се отнасяме към другите равностойно”. 

Служители
Ние сме надежден работодател на висококвалифицирани, мотивирани и лоялни професионалисти. Нашите служители приемат предизвикателствата и оценяват обхвата на независимите действия, с който разполагат. Ние ги подкрепяме в професионалното им развитие по най-добрия начин.
“Обгрижването и изискването, подобно на даването и взимането, са ценности, стоящи в центъра на културата на Евофарма.”

Управление
Евофарма Швейцария формулира насоките ни на действие – локалните дъщерни дружества и представтелства упражняват правото си на преценка в постигането на  целите и постъпвайки така дават напредък на цялото предприятие. 

„Изправяме се пред общи цели и даваме възможност за независими действия чрез делегиране на отговорност и власт.”

Комуникация
Осигуряваме вътрешна и външна информация по директен, навременен и разбираем начин.
“Насърчаваме и изискваме да се извършва обмяна на опит между страните. Бързо осигуряваме информация, когато това е необходимо.”
 

СПОДЕЛИ