avonex_opakovka
Avonex® 30 микрограма прах и разтворител за инжекционен разтвор
Неврологични продукти

AVONEX е показан за лечението на:

  • пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза (МС). При клинични проучвания това се характеризира с две или повече остри екзацербации (пристъпи) през предходните три години без данни за непрекъсната прогресия между пристъпите; AVONEX забавя прогресията на инвалидизацията и намалява честотата на пристъпите.
  • пациенти, които са претърпели единичен демиелинизиращ пристъп с активен възпалителен процес, ако той е достатъчно тежък, за да наложи лечение с интравенозни кортикостероиди, ако са изключени алтернативните диагнози и ако за тях е определено, че има висок риск да развият клинично проявена МС.
tecfidera_opakovki
Tecfidera® 120 mg и 240 mg стомашно-устойчиви твърди капсули
Неврологични продукти

Tecfidera е показан за лечение на възрастни пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза.

tysabri_ox
Tysabri® 300 mg концентрат за инфузионен разтвор
Неврологични продукти

TYSABRI е показан като самостоятелно, модифициращо болестта лечение при възрастни с високоактивна пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза, при следните групи пациенти:

  • Пациенти с висока активност на болестта, въпреки проведен пълен и подходящ курс на лечението с най-малко една болест-модифицираща терапия (БМТ) (за изключения и информация относно периодите на очистване вж. точки 4.4 и 5.1).

или

  • Пациенти с бързо прогресираща тежка пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза, дефинирана като 2 или повече инвалидизиращи пристъпа за една година и наличие на 1 или повече мозъчни гадолиний-фиксиращи лезии на ЯМР, или значително увеличение на T2 лезиите, в сравнение с последния, наскоро направен ЯМР.
fampyra_red_box
Fampyra® 10 mg таблетки с удължено освобождаване
Неврологични продукти

Fampyra е показан за подобряване на ходенето при възрастни пациенти с множествена склероза с двигателни увреждания (EDSS 4-7).

arlovert
Arlevert® 20 mg/40 mg таблетки
Неврологични продукти

Всяка таблетка Arlevert® съдържа 20 mg цинаризин (cinnarizine) и 40 mg дименхидринат (dimenhydrinate).

Tерапевтични показания

Лечение на симптоми на световъртеж от различен произход.

vertisan
Vertisan® 8 mg и 16 mg таблетки
Неврологични продукти

Всяка таблетка съдържа 8 mg бетахистинов дихидрохлорид (betahistine dihydrochloride).

Терапевтични показания

Бетахистин е показан за лечение на синдрома на Мениер, симптомите на който може да включват световъртеж (често свързан с гадене и/или повръщане), тинитус и загуба на слуха.

DECEPTON_BOX
Dacepton® 10 mg/ml инжекционен/инфузионен разтвор
Неврологични продукти

Dacepton е показана за лечение на инвалидизиращи двигателни флуктуации („on-off” феномени) при пациенти с болестта на Паркинсон, които персистират въпреки индивидуално титрираното лечение с леводопа (с периферен инхибитор на декарбоксилазата) и/или други допаминови агонисти.