Информация за предписване и приложение на продукти с интравенозно желязо за свеждане на риска от сериозни реакции

0
Сподели
 

Парентерално прилаганите желязосъдържащи лекарствени продукти се използват за лечение на железен дефицит, когато пероралните препарати са неефективни или не могат да бъдат използвани. Парентерално прилаганите железни препарати могат да причинят реакции на свръхчувствителност, включително сериозни и потенциално фатални анафилактични/ анафилактоидни реакции. Настоящото ръководство със съществена информация за предписване може да Ви помогне да контролирате и сведете този риск до минимум.